Modellen
Laatst gewijzigd op: 13 januari 2020

Model Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding kunt u voorkomen dat een medewerker die uw organisatie verlaat ook uw klanten, relatie of specifieke kennis meeneemt of deelt met een nieuwe werkgever. Zo’n beding is vaak beperkender dan een relatiebeding. In een concurrentiebeding kunt u bijvoorbeeld afspraken maken met de werknemer over het soort werkgevers bij wie de werknemer na het verlaten van uw organisatie niet mag werken. Spreek ook af voor welke periode de afspraken gelden en wat de eventuele financiële consequenties zijn voor de werknemer als zij of hij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Let op: het is alleen geldig als zowel de werkgever als werknemer hiervoor getekend hebben. Gebruik onderstaand voorbeeld om een concurrentiebeding op te stellen.