Modellen
Laatst gewijzigd op: 14 maart 2019

Verslag exit-gesprek

Als een werknemer uit dienst treedt, wilt u weten welke ervaringen uw medewerker heeft opgedaan in de organisatie. Bovendien kan de input van de vertrekkende medewerker u helpen om het beleid in uw organisatie te verbeteren. Denk aan arbeidsvoorwaarden, werktijden of verlofregelingen. Ook kunnen er tijdens het exitgesprek andere aspecten boven water komen, die u (dringend) in uw organisatie aan de kaak dient te stellen. Denk hierbij aan onveilige arbeidsomstandigheden, een onprettige sfeer op de werkvloer of ongelijke behandeling. Dit model helpt u een goed exitgesprek te houden en hiervan een duidelijk verslag te maken.