Nieuws
Publicatiedatum: 23 september 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Belangrijkste wijzigingen Wet arbeidsmarkt in balans

Het arbeidsrecht verandert vanaf 1 januari 2020 drastisch. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zal dan de Wet werk en zekerheid (Wwz) vervangen. Hierdoor veranderen een aantal belangrijke regels waar u zich aan dient te houden. Het gaat om het soort contracten, het omgaan met flexibele medewerkers en het ontslaan van medewerkers. Hierbij de belangrijkste regels op een rij:

  • De cumulatiegrond voor ontslag wordt geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat ook meerdere zogenaamde onvoldragen redenen samen voldoende aanleiding voor ontslag kunnen zijn.
  • De ketenregeling, ofwel de mogelijkheden om tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te gaan, wordt verruimd. Dat betekent dat het mogelijk wordt om drie aansluitende contracten in maximaal drie jaar aan medewerkers te bieden, in plaats van de huidige twee jaar.
  • Medewerkers met een oproepcontract hoeven niet meer constant beschikbaar te zijn. Zijn zij niet minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen? Dan is de medewerker niet verplicht te komen werken.
  • Concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrolling wordt tegengegaan door de hoogte van de Ww-premie afhankelijk te maken van de contractvorm. Werkgevers gaan vanaf 2020 minder Ww-premie betalen voor vaste medewerkers en juist meer Ww-premie voor flexibele krachten.
  • Medewerkers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.