Nieuws
Publicatiedatum: 15 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
regeling kennismigranten

Belastingvoordeel expats op losse schroeven

Het kabinet heeft plannen om de expatregeling te schrappen of te versoberen. Deze regeling, die ook wel bekend is als de 30%-regeling, is van toepassing op werknemers die van buiten Nederland komen, over specifieke deskundigheid beschikken, een bruto salaris verdienen van minimaal € 56.000 per jaar en tijdelijk in Nederland werken. Zij betalen over maximaal 30% van hun loon geen belasting ter compensatie voor de extra kosten die ze maken om in Nederland te werken. 

Nadelig voor schatkist 

Fiscalisten zijn van mening dat met de afschaffing van de expatregeling Nederland zichzelf benadeelt. Op Duitsland na heeft elk Europees land een regeling voor werknemers uit het buitenland. Als door afschaffing van de regeling minder internationale bedrijven zich vestigen in Nederland of zelfs vertrekken, is dat nadelig voor de schatkist van Nederland. 

Oneigenlijk gebruik 

Volgens de FNV is deze regeling een verdienmodel voor bedrijven. Zij kunnen met een gunstig belastingtarief medewerkers werven buiten Nederland. Hoewel een van de voorwaarden is dat deze medewerkers over specifieke deskundigheid beschikken die niet (voldoende) in Nederland te vinden is, wordt hier helemaal niet op gecontroleerd. In de praktijk is de enige check die plaatsvindt bij het toekennen van de 30%-regeling of er voldaan wordt aan de bruto salariseis van € 56.000.