Nieuws
Publicatiedatum: 12 december 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Compensatie transitievergoeding pas in 2019

Niet in 2018, maar pas in 2019 komt er compensatie voor werkgevers die hun ex-werknemers een transitievergoeding hebben moeten geven na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Deze verplichting uit de Wwz wordt vooral door kleinere werkgevers als zeer oneerlijk ervaren: eerst twee jaar loon doorbetalen en dan ook nog eens een transitievergoeding bij uitdiensttreding, zonder dat er al die tijd enige arbeidsprestatie tegenover staat.

Declareren
Het kabinet heeft besloten de transitievergoeding in dergelijke te compenseren uit de algemene middelen. Eerst zou dat zijn per 1 januari 2018, maar dat is nu doorgeschoven naar een jaar later. De regeling geldt wel met terugwerkende kracht vanaf de inwerkintreding van de Wwz. Houd uw dossier dus goed bij, want vanaf 2019 kunt u de ten onrechte betaalde transitievergoeding alsnog declareren.