Nieuws
Publicatiedatum: 27 mei 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Eerste Kamer stemt over Wet arbeidsmarkt in balans

Morgen stemt de Eerste Kamer over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en alles wijst erop dat de arbeidsmarkthervorming doorgaat. Zo bleek afgelopen week in de Eerste Kamer. Na een lang debat gaven de coalitiepartijen en de SGP aan voor de wet te zullen stemmen. De belangrijkste kritiek op de wet gaat over schijnzelfstandigheid. Koolmees heeft toegezegd voor de zomer met aanvullende maatregelen te komen om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) aan de onderkant van de arbeidsmarkt beter te beschermen tegen uitbuiting.

Waterbedeffect

De toezegging van Koolmees over de aanvullende maatregelen tegen schijnzelfstandigheid, volgde op een motie van de Kamerleden Van de Ven en Oomen-Ruijten. Zij constateerden een hiaat in de nieuwe wetgeving: de Wab voorziet niet in maatregelen in de arbeidsrechtelijke sfeer om het zogeheten waterbedeffect te voorkomen. Met het waterbedeffect wordt bedoeld dat er, na ingang van de nieuwe wetgeving, een verschuiving plaatsvindt van payrollcontracten naar uitzendcontracten of zzp-contracten om de nieuwe wetgeving te omzeilen. Koolmees gaat nu aan de slag met een voorstel om dit waterbedeffect tegen te gaan.