Nieuws
Publicatiedatum: 11 december 2014 | Geschreven door: buromiddeldorp
medewerkers behouden

Einde aan doorgeschoten flexcontracten?

Als er geen verbetering komt in de onzekere positie van flexwerkers zal minister Asscher van sociale zaken en werkgelegenheid ingrijpen. De minister vindt dat werkgevers en vakbonden moeten meewerken aan het verbeteren van de positie van flexwerkers. Doen ze dat niet, dan zal de minister ingrijpen. Asscher vindt dat flexwerkers meer uitzicht moeten hebben op scholing en op een vast contract.

Uit de hand gelopen
Volgens de minister hebben sociale partners de flexibilisering in sommige sectoren – zoals het onderwijs en de omroep – volledig uit de hand hebben laten lopen. De vakbonden hebben zich in het verleden vooral gericht op de belangen van de vaste medewerkers in bepaalde sectoren en niet op de belangen van alle medewerkers.

Werkgevers
Niet alleen de bonden moeten het ontgelden, ook de werkgevers. Volgens de minister is voor sommige werkgevers arbeid een wegwerpartikel geworden en gaan de concurrentie aan met de laagsteloonlanden. Maar de Nederlandse economie moet het hebben van kwaliteit en dat vraagt om gemotiveerde en loyale werknemers. Volgens de nieuwe Wet werk en zekerheid zijn werkgevers niet verplicht om iemand een vast contract aan te bieden. Maar door het verschil tussen vast en flex te verkleinen hoopt de minister werkgever daartoe aan te zetten.

Breder pakket
De Wet werk en zekerheid is een onderdeel van een breder pakket. Voor het einde van het jaar komt er nog aanvullende wetgeving om schijnconstructies die uitbuiting en oneerlijke concurrentie moeten tegen gaan. Verder staat nog op de agenda de belasting op arbeid en het doorbetalen van loon van zieke werknemers.