Nieuws
Publicatiedatum: 12 december 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Fiscus helpt HR met modelovereenkomst

De handhaving van de nieuwe Wet DBA is uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018. U kunt dus nog heel 2017 ‘oefenen’ met de nieuwe modelovereenkomsten. Zonder dat u kans heeft op boete of naheffing van de fiscus. Bovendien heeft de Belastingdienst aangekondigd u te helpen met het finetunen van de modelovereenkomsten. Mooier kan niet. Staatsecretaris Wiebes van Financiën, gaat ten slotte onderzoeken hoe het criterium ‘gezagsverhouding’ beter aansluit op de arbeidsmarkt anno nu. Medio 2017 wordt de implementatie van de Wet DBA opnieuw geëvalueerd. Dan wordt besloten over eventueel verder uitstel. Of afstel, maar dat is afhankelijk van een volgend kabinet.

Hoofdbrekens
De recente invoering van de nieuwe modelovereenkomsten voor zzp’ers heeft menig HR-manager hoofdbrekens gekost: veel modellen waren niet op tijd klaar of niet op tijd door de fiscus goedgekeurd. En nog steeds is er voor menige klus geen passend modelcontract. In de oude vertrouwde VAR-verklaring waren twee criteria van belang: de gezagsverhouding en het aantal opdrachtgevers. In de nieuwe modelovereenkomst is het enige criterium het ontbreken van elke gezagsverhouding. Als opdrachtgever mag u dus wel het beoogde eindresultaat vastleggen, maar niet de manier waarop de zzp’er dat doel moet halen. Raar als je alle werkprocessen en overlegstructuren stevig hebt verankerd, maar dat je zzp’er daar niet aan hoeft te voldoen. Het begrip ‘gezagsverhouding’ is dus ook aan herdefinitie toe, de term sluit niet meer aan op de huidige arbeidsmarkt.

Mist
Om boetes te voorkomen zijn veel werkgevers inmiddels overgegaan van zzp’ers op tijdelijke contracten in plaats van het inhuren van zelfstandigen. Dat brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Zonder een goede contractregistratie gaat u onherroepelijk de mist in. Let daarbij goed de ketenbepaling uit de Wwz: maximaal 3 contracten in 2 jaar tijd, en dan minimaal een half jaar ‘pauze’. En voorkom het betalen van een transitievergoeding door werknemers net iets minder dan precies twee jaar in te huren; dat scheelt een slok op een borrel.