Nieuws
Publicatiedatum: 4 januari 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Geen loonsancties voor eigenrisicodragers

Het UWV hoeft werkgevers niet meer te toetsen op re-integratieverplichtingen bij eigenrisicodragers. Dat betekent dat het UWV ook geen loonsancties meer kan opleggen aan deze werkgevers. Voor publiek verzekerden houdt het UWV zijn toetsende rol. Wel kunnen werkgevers het UWV tussentijds om advies blijven vragen over de inzet van het tweede spoor. Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn Kamerbrief van eind december 2016.

Geduld is een schone zaak
Afgelopen april kondigde Asscher drie maatregelen aan om knelpunten van werkgevers bij loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verhelpen. Het stoppen van de UWV-toetsing bij eigen risicodragers is er een van. Of en wanneer dit plan tot een wetsvoorstel leidt, is overigens afhankelijk van een zogenaamde internetconsultatie en meer draagvlak bij de sociale partners. Ook de twee andere maatregelen, vervroegde IVA-aanvraag (Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten) en transparante verzuimverzekeringen met stabiele premies, moeten eerst nog worden uitgewerkt en voorgelegd voor advies aan de SER.