Nieuws
Publicatiedatum: 10 december 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp
stagevergoeding

Geen ontslagvergoeding voor onredelijke medewerker

Een ontslagen medewerker van een school ging in hoger beroep om een schadevergoeding te eisen, wegens het volgens haar onrechtmatige ontslag. Ze beweerde dat er sprake was van een jarenlang patroon van pesten en een onveilige werksituatie, waartegen haar werkgever onvoldoende was opgetreden. De rechter was het niet eens met de medewerker, maar oordeelde juist dat de escalatie die plaatsvond vooral te wijten was aan de medewerker zelf. Zij had zich van meet af aan beschuldigend en eisend opgesteld. Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep afgelopen week.

Verstoorde arbeidsrelatie

De verhouding tussen de ontslagen medewerker en haar werkgever, collega’s en bestuur was zodanig verstoord, dat de medewerker werd ontslagen op grond van ‘andere redenen van gewichtige aard.’ Deze ontslaggrond wordt gebruikt bij een verstoorde arbeidsrelatie. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om aan te tonen dat de arbeidsrelatie zodanig verstoord is dat er niet meer verwacht kan worden dat deze wordt voortgezet. In dit geval is de werkgever daarin geslaagd. Ook kon de appellante geen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding, omdat de werkgever kon aantonen dat hij zelf geen overwegend aandeel had gehad in het ontstaan van deze onwerkbare situatie.

Bewijslast en experts

De medewerker probeerde nog een onderzoeksrapport, waaruit bleek dat ze gepest werd, als bewijs voor haar argumenten in te brengen, maar de Raad hechtte weinig belang hieraan. De deskundige die het rapport had opgesteld, had namelijk het gehele rapport uitsluitend gebaseerd op zijn gesprekken met de medewerker, waardoor er geen sprake was van objectiviteit. De werkgever kwam beslagen ten ijs en had het ontslag goed aangepakt en gemotiveerd. Hij kon aantonen dat hij de medewerker meerdere malen voor een inhoudelijke bespreking had uitgenodigd en afspraken had geprobeerd te maken over werkhervatting.

Meer weten over hoe u met een arbeidsconflict om moet gaan? Bekijk deze checklist.