Nieuws
Publicatiedatum: 22 januari 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Jonge vrouwen werken vaker in deeltijd

Maar liefst 63% van de Nederlandse vrouwen van 18 tot 25 jaar werken in deeltijd. Dat is veel meer dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie (30%). Dit verschilt neemt af naarmate vrouwen meer werkervaring opdoen. Ook zijn jonge vrouwen minder vaak economisch zelfstandig. Dat geldt vooral vrouwen van 30-35 jaar, maar liefst een derde is niet economisch zelfstandig. Bij mannen van die leeftijd is dat aanzienlijk minder, ruim 80% is economisch zelfstandig. Zo blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Liever meer

Vrouwen werken vaker dan mannen in de zorg en het onderwijs, sectoren waar deeltijdwerk meer voorkomt. Toch zou een kwart tot de helft van de vrouwen tot 30 jaar best meer willen werken. Heeft u moeite met het vinden van nieuw personeel en werken er veel vrouwen deeltijd in uw organisatie? Ga dan na of (een gedeelte van) deze werknemers meer uren zouden willen werken.

Hoger loon en meer prestige?

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hebben werken vaker in hogere beroepsniveaus dan mannen en ze verdienen hogere uurlonen. Dit heeft (deel) te maken met hun hogere opleidingsniveau. Opvallend is dat deze hoogopgeleide vrouwen minder vaak doorstromen naar managementfuncties dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Na een aantal jaar neemt het aandeel managers onder wo- en hbo-opgeleide mannen snel toe, terwijl dit aantal bij vrouwen juist afneemt.