Nieuws
Publicatiedatum: 28 februari 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Kabinet wil concurrentiebeding verlichten

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het veelvoorkomende en vaak verstikkende concurrentiebeding in arbeidscontracten inperken. Ze is van plan een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen voor een minder vergaand beding, zodat werknemers makkelijker kunnen overstappen naar een andere baan. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 25 februari.

Rapport

Het concurrentiebeding wordt zo vaak en zo streng gebruikt dat het de arbeidsmobiliteit aanzienlijk beperkt. Dat blijkt uit het rapport ‘De werking van het concurrentiebeding in de praktijk’ dat de vorige minister al op 25 juni 2021 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot nu toe was daar nog geen actie op ondernomen door het demissionaire kabinet.

Artikel 7:653 BW

De noodzaak tot inperking wordt ook gevoeld bij werkgeversorganisaties en vakbonden. Zij zullen dan ook meewerken aan de uitwerking van een nieuw concurrentiebeding, aldus de minister. Dit betekent een wijziging van artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek, waarin het concurrentiebeding is beschreven.