Nieuws
Publicatiedatum: 12 december 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Kraamverlof naar vijf dagen

Betaald kraamverlof voor partners gaat van twee naar vijf dagen. De extra kosten worden niet verhaald op de werkgever, maar uitbetaald door het UWV op basis van de dagloonsystematiek. Daarmee is het grootste obstakel voor aanname van het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof weggenomen. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2019. Tot nu toe hebben partners slechts recht op twee dagen betaald kraamverlof en aansluitend drie dagen (vaak onbetaald) ouderschapsverlof. Dat recht onbetaald ouderschapsverlof blijft overigens van kracht, zolang het verlof binnen vier weken na de dag van geboorte wordt opgenomen.

Bovenwettelijk
In sommige cao’s is al geregeld dat er meer dan twee dagen betaald kraamverlof is. In dat geval zijn er twee opties: van het oude bovenwettelijk kraamverlof is het nieuwe wettelijke deel niet meer voor rekening van werkgever, maar voor het UWV. Of het bovenwettelijk kraamverlof komt bovenop vijf in plaats van twee wettelijke dagen. Dat wordt ongetwijfeld onderdeel van de komende ronde cao-onderhandelingen.