Nieuws
Publicatiedatum: 16 april 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Rechter bepaalt: werkgever mag loon staken bij werkweigering cateringmedewerker

Een horecamedewerker van cateringbedrijf PDX ging in hoger beroep nadat haar werkgever stopte haar loon te betalen, omdat de medewerker weigerde op het werk te verschijnen. Aan het hoger beroep ging een langdurig arbeidsconflict vooraf. De medewerker werkte bij een van de opdrachtgevers van PDX, maar was te langzaam en voerde persoonlijke telefoongesprekken onder werktijd. Toen de werkgever hierop besloot de medewerker bij een andere locatie in teamverband te laten werken, weigerde de medewerker hieraan gehoor te geven. Ze schakelde onmiddellijk een advocaat in, maar dat mocht niet baten. PDX heeft zich tijdens het arbeidsconflict netjes aan alle regels gehouden en het bedrijf viel dan ook niets te verwijten, aldus de rechter. De medewerker zag dan ook haar claim op het niet-uitbetaalde loon als sneeuw voor de zon verdwijnen. Zo bleek afgelopen week uit uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het belang van een solide arbeidscontract

In de arbeidsovereenkomst met deze medewerker stond vastgelegd dat de werkgever ‘het recht heeft de werknemer over te plaatsen naar een andere vestiging.’ Ook stond in de overeenkomst genoteerd dat de medewerker een exemplaar van het huishoudelijk reglement had ontvangen. Door van te voren dergelijke zaken goed in de arbeidsovereenkomst vast te leggen, voorkomt u latere problemen.

Waterdicht traject: de bedrijfsarts en de advocaat

Deze werkgever had niet alleen de arbeidsovereenkomst goed aangepakt, maar ook het hele traject rond het arbeidsconflict:

  • De medewerker heeft meerdere (schriftelijke) waarschuwingen ontvangen;
  • De medewerker heeft meerdere malen een uitnodiging ontvangen om op gesprek te komen om het conflict op te lossen;
  • De bedrijfsarts is op tijd ingeschakeld en oordeelde dat er geen sprake is van medische redenen voor verzuim, maar van een arbeidsconflict;
  • De werkgever liet zich niet afschrikken door de advocaat van de medewerker, maar bleef in nette maar duidelijke bewoordingen reageren op de e-mails van de advocaat.