Nieuws
Publicatiedatum: 22 mei 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Negeren afspiegelingsbeginsel komt u duur te staan

De rechtbank in Den Haag heeft de beëindigde arbeidsovereenkomst van een oud-werknemer hersteld op haar verzoek. Deze werd beëindigd tijdens een reorganisatie volgens het afspiegelingsbeginsel. Alhoewel de werkgever, een apotheek, hierbij nog geen fout had gemaakt, ging hij daarna toch nog de mist in. Door een vacature open te stellen, in plaats van de voormalig werknemer weer in dienst te nemen, maakt hij zich schuldig aan het overtreden van de zogeheten wederindienstredingsvoorwaarde. Zo blijkt uit recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

Last one out, first one in

De opzegging van de arbeidsovereenkomst is vernietigbaar, zo oordeelt de rechter. Nadat er weer werk beschikbaar was gekomen, had de werkgever dit aan de oud-werknemer moeten aanbieden. Ook kon de werkgever niet hard maken dat er niet meer uren beschikbaar zouden zijn dan de 5 uur die hij aanbood. De werkgever maakt zich daardoor schuldig aan het overtreden van artikel 19 van de Ontslagregeling. Daarin staat dat de werknemer die als laatste in aanmerking komt voor opzegging, als eerste in de gelegenheid moet worden gesteld het vroegere werk te hervatten of als kandidaat bij een derde te worden voorgesteld.

Karig

De onderbouwing in het verweer van de werkgever is volgens de rechter te karig en de toelichting te summier. Dat heeft flinke financiële consequenties. De arbeidsovereenkomst is door de rechter hersteld, de werkgever moet het loon met terugwerkende kracht uitbetalen aan de werknemer. Ook moet hij de werknemer weer in dienst nemen, op straffe van € 250 per dag dat dit niet gebeurt. Daarnaast komen de procedurekosten voor zijn rekening.