Nieuws
Publicatiedatum: 20 augustus 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Nieuwe uitvoeringsregels UWV voor ontslag

Vanaf 1 augustus is er een nieuwe versie beschikbaar van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV. Deze vernieuwde versie was noodzakelijk omdat er nieuwe regels gelden, maar ook omdat de toelichting van bepaalde regels niet toereikend was. Zo bleek uit antwoorden van de Hoge Raad op rechtspraken. Het betreft aanpassing van de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO).

Belangrijkste wijzigingen

In de vernieuwde Uitvoeringsregels staat meer uitleg over hoe u het afspiegelingsprincipe kunt toepassen in een internationale organisatie, uitleg over de herplaatsing van werknemers en hoe u aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunt voldoen als er in uw organisatie geen OR of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is. Ook is er meer uitleg over wat u moet doen in het geval van een te laat aangevraagde WIA-uitkering.

Bekijk alle regels op de website van het UWV.