Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Omstreden Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in zicht

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. Deze wet zal de Wet werk en zekerheid (Wwz) vervangen. In de wet staan maatregelen op het gebied van ontslagrecht en flexibel werken. De bedoeling van de nieuwe wet is dat werkgevers gestimuleerd worden om vaste contracten te bieden aan werknemers. Het wordt makkelijker om werknemers te ontslaan, door de introductie van de cumulatiegrond als reden voor ontslag. Werknemers krijgen in plaats van na twee jaar al vanaf de eerste dag recht op de transitievergoeding. Wel kunnen kleinere werkgevers in sommige gevallen compensatie krijgen voor de transitievergoeding.

Aantal oproepkrachten inperken niet mogelijk?

De Wab moet er dus voor zorgen dat het aantal vaste contracten toeneemt en de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt wordt toegeroepen. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, valt te bezien, zo bleek onlangs uit een artikel in de Volkskrant. De Wwz legt namelijk op dit moment al allerlei beperkingen op wat betreft het aantal oproepcontracten dat werkgevers kunnen aangaan. Toch is het aantal oproepcontracten alleen maar gestegen. Er is geen reden om aan te nemen dat de wetgeving na januari 2020 ineens wel het gewenste effect sorteert, zo beredeneert de krant.