Nieuws
Publicatiedatum: 26 juni 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Onredelijk ontslag is een dure grap

Casino Fair Play heeft zich schuldig gemaakt aan slecht werkgeverschap door een arbeidsongeschikte medewerker te ontslaan. Dit kost de werkgever een schadevergoeding van ruim € 30.000. Alhoewel hij zich netjes aan alle re-integratieverplichtingen heeft gehouden, valt hem het ontslag toch te verwijten. Oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is een overval en dit ligt in de risicosfeer van de werkgever. Zo bleek afgelopen week uit uitspraak van Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Perfecte re-integratie en tóch schuld

Met deze uitspraak bevestigde het Hof in dit hoger beroep de eerdere uitspraak van de kantonrechter over dezelfde zaak. De werkgever had netjes aan al zijn re-integratieverplichtingen voldaan. Het Hof zag dan ook geen brood in de claim van de medewerker dat er een causaal verband bestond tussen haar voortdurende arbeidsongeschiktheid en het handelen van de werkgever in het re-integratietraject. Toch moet de werkgever zijn portemonnee trekken.

Risico voor werkgever

Ook al voert Fair Play nog zo’n stringent veiligheidsbeleid, feit blijft dat de medewerker arbeidsongeschikt is geworden door zwaarwegende omstandigheid in de risicosfeer van de werkgever. Het is de taak van de werkgever om dit risico zoveel mogelijk te beperken en de medewerker zelf heeft hier geen invloed op gehad.

Kennelijk onredelijk

Naast het feit dat het risico bij de werkgever ligt, is er bovendien opgezegd zonder enige vergoeding. Deze combinatie maakt het ontslag kennelijk onredelijk. Iedere werknemer kan naar de rechter stappen als hij zijn ontslag onredelijk vindt en een procedure starten om een vergoeding te eisen.