Nieuws
Publicatiedatum: 20 april 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Problemen met WWZ

Er zijn steeds meer signalen zijn dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet goed werkt. De bedoeling is dat de wet het aantal flexcontracten terugdringt en een stimulans is voor het aanbieden van vaste contracten. De Tweede Kamer maakt zich hierover zorgen. De doelstelling van de WWZ dat het ontslag sneller, goedkoper en eerlijker wordt, lijkt niet gehaald te worden. Er zijn ook problemen met seizoenarbeiders. Zij verliezen hun baan in plaats van dat er een vast contract komt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pakt dit signaal op en heeft een verkenner aangesteld om dit specifieke probleem te onderzoeken. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer met minister Asscher over de WWZ.