Nieuws
Publicatiedatum: 3 april 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
verhoging

Raad van State: compensatie transitievergoeding te duur

De Raad van State adviseert het kabinet de beoogde compensatie van werkgevers voor de transitievergoeding bij langdurig zieken te heroverwegen. De reden is dat de regeling te duur wordt, ook voor werkgevers. De kosten voor de individuele werkgever met compensatie zijn weliswaar lager, maar de compensatie wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar uiteindelijk alle werkgevers voor betalen. Daarnaast zullen de uitvoeringskosten voor het UWV te hoog zijn. Dat concludeerde de Raad Van State (RvS) vorige week.

Pak de oorzaak aan

Het doel van het wetsvoorstel van demissionair Minister Asscher is om werkgevers te compenseren voor de dure transitievergoeding, nadat ze al twee jaar loon hebben doorbetaald bij langdurig zieken. Vanaf 1 januari 2019 zou het UWV deze specifieke transitievergoeding terugbetalen. Niet alleen voor nieuwe gevallen, maar voor alle gevallen sinds de invoering van de transitievergoeding in 2015. De RvS adviseert de oorzaak van het probleem aan te pakken, namelijk de werking van de Wwz, in plaats van een extra regeling toe te voegen die de boel niet alleen compliceert maar ook op kosten jaagt.

Huidige vorm

Het is de vraag of het wetsvoorstel in zijn huidige vorm nog wel doorgaat na dit negatieve advies. Ook worden er nog veel aanpassingen verwacht voordat zowel de Tweede als de Eerste Kamer hiermee zullen instemmen.