Nieuws
Publicatiedatum: 4 november 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp
discriminatie

Recruiters benaderen vaker mannen

Vrouwen worden veel minder vaak benaderd door recruiters dan mannen. 43% van de mannen wordt minimaal één keer per kwartaal benaderd. Bij vrouwen gaat het om slechts 31%. Van de 33 onderzochte beroepsgroepen zijn in elf hiervan significante verschillen in het voordeel van mannen gevonden. In geen enkele beroepsgroep is er een verschil in het voordeel van vrouwen gevonden. Zo bleek onlangs uit een analyse van de Intelligence Group op verzoek van het FD.

Discriminatie in de werving &selectie

Staatssecretaris Van Ark heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daarin is onder meer een verplichting opgenomen voor werkgevers om over een schriftelijke werkwijze te beschikken die discriminatie tegengaat. U kunt natuurlijk ook nu al aan de slag met een (vernieuwd) anti-discriminatiebeleid. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om discriminatie in het werving- & selectiebeleid tegen te gaan. Zorg voor duidelijke regels omtrent de werving en selectie, denk bijvoorbeeld aan een checklist per functie waar cv’s van kandidaten aan moeten voldoen. Organiseer bijeenkomsten en trainingen om medewerkers voor te lichten over (onbewuste) discriminatie en overweeg om anoniem solliciteren in te voeren.