Nieuws
Publicatiedatum: 29 februari 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
werving en selectie

Onzeker of Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie er komt

Het is maar de vraag of de nieuwe Wet toezicht kansen bij werving en selectie er ook echt komt. De Eerste Kamer is ernstig verdeeld, zo blijkt uit het debat van 27 februari. Links is principieel voor, rechts principieel tegen. De partij die getalsmatig de doorslag moet geven, de VVD, ziet liever dat de wet niet gaat gelden voor werkgevers met minder dan 250 werknemers. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt nu heel snel met een aanvullende brief met extra toezeggingen, voordat de Eerste Kamer binnenkort stemt over het wetsvoorstel.

Eerlijke procedures

Het eerder door de Tweede Kamer al aangenomen wetsvoorstel is feitelijk een aanpassing van de Arbowet en de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi). Met de nieuwe wet in de hand kan arbeidsinspectie toezien of werkgevers met 25 of meer werknemers en uitzendbureaus eerlijke procedures hanteren bij werving en selectie, zodat kandidaten een gelijke behandeling krijgen. Tijdens het debat in de Eerste Kamer bleken meerdere partijen moeite te hebben met de extra regeldruk en de hoge boetes voor vooral kleine en middelgrote werkgevers.

Handhaving door arbeidsinspectie

In het debat diende CDA-kamerlid-Bakker-Klein een motie in om de handhaving bij werkgevers stapsgewijs op te bouwen. In het eerste jaar zou de arbeidsinspectie alleen werkgevers vanaf 250 werknemers controleren, in het tweede jaar werkgevers vanaf 100 werknemers en – na evaluatie – in het derde jaar werkgevers met 25 tot 100 werknemers. Van Gennip liet doorschemeren deze motie te verwerken in haar aanvullende brief. Of ze daarmee de VVD over de streep te trekt, is maar de vraag. Misschien zit er nog een ander konijn in de hoge hoed.