Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Welke regelingen zijn er als ik iemand in dienst wil nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Er zijn maar liefst vier regelingen waarvan een werkgever gebruik kan maken: de proefplaatsing, de no-riskpolis, jobcoaching en werkvoorzieningen.

Proefplaatsing

Twijfel je of een kandidaat met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ-, Ziektewet- WW-, IOAZ-, IAOW- of bijstandsuitkering geschikt is voor een bepaalde functie, dan kan je via het Werkgeversservicepunt een proefplaatsing van twee maanden aanvragen. In die periode kan je beoordelen of de kandidaat inderdaad het werk aan kan. De kandidaat behoudt zijn uitkering, dus je hoeft geen loon te betalen tijdens de proefplaatsing.
Voorwaarden zijn dat de kandidaat nog niet eerder bij jouw organisatie heeft gewerkt en dat je de intentie hebt de kandidaat na afloop een dienstverband van minimaal een half jaar aan te bieden. De proefplaatsing wordt vaak gebruikt om de loonwaarde te bepalen van mensen met een arbeidsbeperking.

No-riscpolis

Met de no-riskpolis loop je als werkgever geen risico op de kosten van loondoorbetaling van een medewerker met een ziekteverleden. Het UWV betaalt namelijk bij ziekte het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% van het loon aan de werkgever. De no riskpolis geldt voor medewerkers die komen uit een Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering, uit een WW-uitkering terwijl ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, dan wel uit het Doelgroepregister. Komt de werknemer daarna in de ZW of WIA-WGA, dan leidt dat niet tot een hogere premie ziektewet en arbeidsongeschiktheid (WGA).

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt mensen die tijdelijk ondersteuning op de werkvloer nodig hebben totdat de werknemer het werk zelfstandig kunnen uitvoeren. Er is een keuze tussen een externe en een interne jobcoach, aan te vragen bij UWV of gemeente. Een jobcoach helpt bij het inwerken, begeleid de persoonlijke ontwikkeling en kan aanwezig zijn bij gesprekken met collega’s of leidinggevende.

Werkvoorzieningen

Zijn er hulpmiddelen nodig om iemands arbeidsbeperking te compenseren, zoals een brailleleesregel  of een aangepast vervoersmiddel? Dan kan je via het UWV, die werkt met vaste leveranciers, een werkvoorziening aanvragen. Het UWV moet daarvoor wel vaststellen dat de werknemer een structurele functionele beperking (SFB) heeft. Hetzelfde geldt voor de vergoeding van niet-meeneembare aanpassingen van de werkplek, zoals en traplift of een aangepaste werkplek of een aangepast toilet. Werkgevers kunnen ook nog een beroep doen op een generieke werkgeversvoorziening, een pilot van het Ministerie van SZW.