Nieuws
Publicatiedatum: 19 april 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Werkgever krijgt tot € 7.500 subsidie bij andere werving

Het kabinet is van plan voor de zomer met een subsidieregeling te komen voor werkgevers die personeel op andere manieren werven dan gebruikelijk en waarbij begeleiding soms nodig is. Het gaat om vier methodes: leerwerktrajecten voor mbo’ers, jobcarving, innovatieve matching en open hiring. Per plaatsing is € 1.500 subsidie beschikbaar, tot een maximum van € 7.500 per werkgever. Dat staat in het Actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’, dat het kabinet op 13 april naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel is het onbenutte arbeidspotentieel van 1,2 miljoen mensen beter toegankelijk te maken door werkgevers ook op andere manieren te laten selecteren dan mensen te kiezen die aan de vacature-eisen voldoen. Of de regeling er ook echt komt, hangt nog af van discussie tussen de ministeries van Sociale Zaken en Financiën.

Andere wetgevingsmethodes

De vier methodes hebben hun effect in de praktijk al bewezen, zeker voor mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die niet makkelijk solliciteren op de gebruikelijke basis van cv’s en gesprekken. Leerwerktrajecten zijn de bekende combinaties van school en werk, zodat werkgever en student/werknemer goed aan elkaar kunnen wennen. Jobcarving of functiecreatie is het anders indelen van bestaand werk, zodat een kandidaat een pakket krijgt in een nieuwe functie die wel op maat is. Bij open hiring zijn er geen sollicitatiegesprekken. De kandidaat hoeft alleen aan te geven dat hij of zij het werk denkt aan te kunnen, ervaring en opleiding tellen niet mee. Zodra er plaats is, kan de kandidaat meteen beginnen. Innovatieve manieren van matching tenslotte zijn gebruik maken van makkelijk toegankelijke online pitches en meet & greets op banenmarkten.