Checklists
Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2023
werving en selectie

Hoe kies je een uitzendbureau dat zich aan de regels houdt?

Werk je met een uitzendbureau? Zorg dan dat zowel jij als werkgever als het uitzendbureau zich aan de regels houden. Deze checklist helpt je om een bonafide uitzendbureau te kiezen, en op een veilige (en eerlijke) manier met uitzendkrachten aan de slag te gaan. De checklist is gebaseerd op de zaken waar de arbeidsinspectie op let.

 

Is het uitzendbureau geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?

Uitzendbureaus die in Nederland werken, moeten geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij die registratie moet ook staan dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen. Je bent wettelijk verplicht om dit te controleren via de ‘Waadi-check’ op de website van de Kamer van Koophandel. Zo controleer je of het uitzendbureau waarmee je zakendoet, op de juiste manier geregistreerd is. Vul het KvK-nummer van het uitzendbureau in. Sla een afbeelding op of druk de pagina waarop de registratie vermeld staat af. Het liefst voordat je het uitzendbureau een opdracht geeft. Komen het KvK-nummer op de offerte en factuur van het uitzendbureau met elkaar overeen?

Check of het uitzendbureau gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid

Heeft het uitzendbureau het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA)? Dan beperkt je het risico dat je aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen loonheffingen en btw. Check ook of de cao iets zegt over het verplicht zakendoen met uitzendbureaus die SNA-gecertificeerd zijn.

Is een uitzendbureau lid van een brancheorganisatie?

Brancheorganisaties stellen kwaliteitseisen aan hun leden en controleren of zij de cao naleven. Lidmaatschap van een brancheorganisatie is een aanwijzing dat je zakendoet met een betrouwbaar uitzendbureau.

Worden de uitzendkrachten goed genoeg betaald door een uitzendbureau?

Een uitzendbureau bepaalt zelf welk uurtarief het hanteert, maar moet de uitzendkrachten wel genoeg betalen – in ieder geval het minimumloon en het bijbehorende vakantiegeld. Verder moeten uitzendkrachten, zo is te lezen in de cao voor uitzendkrachten, dezelfde beloning krijgen als werknemers die bij je in dienst zijn en hetzelfde werk doen. Als uitzendkrachten te weinig betaald krijgen, kunnen ze de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. Zorg ervoor dat je het uitzendbureau informatie geeft over onder andere: het brutoloon, toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren, loonsverhogingen en onkostenvergoedingen. Neem deze regelingen mee in het uurtarief dat je met het uitzendbureau afspreekt en vraag het uitzendbureau om een schriftelijke garantie dat de uitzendkrachten de juiste beloning krijgen.

Factureert het uitzendbureau op de juiste wijze?

Onthoud dat facturen moeten voldoen aan een paar wettelijke eisen. Als een uitzendbureau zich niet aan de juiste regels houdt, zie je dat vaak aan onduidelijke en onjuiste facturen. Op een goede factuur staat: een KvK-nummer, een btw-nummer en een volledig adres.

Heeft het uitzendbureau een geblokkeerde bankrekening?

Vraag of het uitzendbureau of het een g-rekening (geblokkeerde rekening) heeft. Je herkent een g-rekening aan de eerste 2 nummers van het bankrekeningnummer: 99. In een IBAN-code zijn dit het 10e en het 11e karakter. Het uitzendbureau kan het saldo op de g-rekening alleen gebruiken om loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen. De betaling op de g-rekening van het uitzendbureau kan je onder voorwaarden vrijwaren van de gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor de loonheffingen en btw die het uitzendbureau verschuldigd is.

Controleer de identiteit van je uitzendkrachten

Weet jij wie er bij jou op de werkvloer staat? De werkgever is verplicht om van tevoren de identiteit van uitzendkrachten te controleren om fraude, zoals belastingfraude en identiteitsfraude te voorkomen. Als je de identiteit van uitzendkrachten niet regelmatig controleert, riskeer je een boete. Check of iedere uitzendkracht een origineel identiteitsbewijs bij zich heeft als hij of zij voor je aan het werk is. Je kunt de identiteit van de uitzendkracht controleren door te vragen om een geldig, origineel identiteitsbewijs. Laat de uitzendkracht zijn of haar handtekening zetten en vergelijk dit met de handtekening op het identiteitsbewijs.

Is er een gezonde en veilige werkplek voor de uitzendkrachten?

Je moet er samen met het uitzendbureau voor zorgen dat ze gezond en veilig kunnen werken. Als een uitzendkracht een ongeluk op de werkplek krijgt, is de opdrachtgever verantwoordelijk. Ga goed na of je de arbeidsrisico’s binnen je bedrijf kent en of je de juiste maatregelen neemt.

Werkt de uitzendkracht legaal in Nederland?

Controleer of de uitzendkrachten in Nederland mogen werken – eventueel met een werkvergunning. Als er iets niet klopt aan de vergunningen, riskeer je een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Uitzendkrachten mogen vrij in Nederland werken als ze:

  • de nationaliteit van een EER-land of Zwitserland hebben;
  • de bovenstaande nationaliteit hebben én een paspoort met een officiële sticker met de tekst: ‘Arbeid wel toegestaan: tewerkstellingsvergunning niet vereist’, óf
  • een verblijfsvergunning met een Aanvullend document waarop staat dat arbeid is toegestaan (een ‘Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid’).

In alle andere gevallen moet het uitzendbureau een tewerkstellingsvergunning (TWV) van het UWV hebben. Het uitzendbureau vraagt zo’n vergunning aan op naam van de buitenlandse werknemer. Die mag daarmee binnen het bedrijf het werk doen dat op de werkvergunning staat. Vraag het uitzendbureau om een kopie van deze vergunning en bewaar deze, samen met het identiteitsbewijs van de uitzendkracht, in je administratie. Dit is verplicht volgens de Wet arbeid vreemdelingen (artikel 15, lid 2 en lid 4). Let op: als er geen geldige vergunning is, riskeer je als inlener/werkgever een boete. Als het uitzendbureau de vergunning niet heeft aangevraagd, moet je dat alsnog doen bij het UWV of IND. Een buitenlandse werknemer mag pas beginnen met werken als jij of de werknemer de werkvergunning heeft gekregen.