Nieuws
Publicatiedatum: 18 juli 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Gendergelijkheid man vrouw weegschaal

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan en diversiteit en inclusie te stimuleren, komt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken met een Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie. De samenleving wordt steeds diverser. Bovendien draagt een divers personeelsbestand waarin ieders talenten benut worden, bij aan de resultaten van de organisatie. Dat staat te lezen in een Kamerbrief van 14 juli.

Actieplan

De minister wil haar doel verwezenlijken door het vergroten van kennis onder werkgevers en werknemers, het verspreiden van goede voorbeelden en betere en doeltreffendere wet- en regelgeving, toezicht en handhaving. De Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCDR) heeft hierin een belangrijke taak.