Nieuws
Publicatiedatum: 21 oktober 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Regels berekening transitievergoeding WAB gepubliceerd

Op de website van de Rijksoverheid is een overzicht gepubliceerd waarin de regels voor de berekening van de transitievergoeding vanaf 2020 staan. Deze factsheet biedt onder meer duidelijkheid over de mogelijkheid en voorwaarden om bepaalde scholings- en inzetbaarheidskosten van de transitievergoeding af te trekken. Zo moet de werknemer van tevoren schriftelijk hebben ingestemd met het in mindering brengen van de kosten. Ook moeten de kosten redelijk zijn en mogen de transitie- en inzetbaarheidskosten alleen worden afgetrokken van de transitievergoeding als ze zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.

Compensatie transitievergoeding

Als u een medewerker ontslaat wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dan krijgt deze medewerker ook een transitievergoeding. Per 1 april 2020 kunt u voor deze kosten ook compensatie krijgen onder bepaalde voorwaarden. Per 1 januari 2021 is ook compensatie van de transitievergoeding mogelijk voor kleine werkgevers als de werkgever door ziekte of pensionering niet de onderneming kan voortzetten of als hij komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging.
Bekijk hier de factsheet op de website van de Rijksoverheid.