Nieuws
Publicatiedatum: 26 mei 2015 | Geschreven door: buromiddeldorp
NVP sollicitatiecode

Tijdelijke contracten voor 1 juli vallen onder de oude wetgeving

Per 1 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Dat heeft gevolgen voor de ketenbepaling. Een tijdelijke medewerker heeft dan recht op een contract voor onbepaalde tijd na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten of na een periode van maximaal twee jaar. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de maximale duur van de ketenbepaling van 3 naar 2 jaar wordt verkort. Als u een medewerker voor 1 juli 2015 nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst geeft, dan is de oude ketenbepaling nog van toepassing. Dit contract mag dan de tweejaarstermijn overschrijden. Als u dit contract na 1 juli 2015 afsluit dan heeft u te maken met de 2-jaarstermijn. Kijk dus goed wanneer u een tijdelijk contract afsluit.