Nieuws
Publicatiedatum: 16 oktober 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Verruiming ketenregeling: weer pas na 3 jaar recht op vast contract

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt door het nieuwe kabinet verlengd van twee naar drie jaar. Deze verruiming van de zogeheten ketenregeling moet ervoor zorgen dat u goed functionerende werknemers ook na twee jaar nog in dienst kunt houden zonder vast contract. De maximale duur van de ketenregeling wordt drie jaar. Uw medewerker heeft óf na drie tijdelijke contracten, die samen niet meer dan drie jaar bedragen, óf na een duur van drie jaar recht op een vast contract.

Tussenpoos 6 maanden

Als er tussen twee contracten een tussenpoos zit van 6 maanden staat de teller weer op nul. Deze tussenpoos blijft in principe hetzelfde. Wel wil het kabinet meer ruimte om hier sectoraal van af te wijken. Sociale partners zullen hier onderling afspraken over moeten maken.