Checklists
Laatst gewijzigd op: 30 mei 2016

Inhuur personeel via payrollbureau

Als u werknemers via een payrollconstructie aanneemt, komen die medewerkers bij u werken, maar ze staan op de loonlijst van een payrollorganisatie. Dat betekent dat de payrollorganisatie de werkgever is, u wordt de leidinggevende. Daarmee neemt de payrollorganisatie de juridische- en administratieve verplichtingen en risico’s van u over. Wat zijn de voor- en nadelen van een dergelijke constructie?

hoe werkt een payrollconstructie?

Als u gebruik wilt maken van payrolling, is het noodzakelijk dat u de sollicitatieprocedure via u verloopt. Als u een geschikte kandidaat heeft gevonden, meldt u die aan bij de payroll-organisatie. Deze organisatie neemt dan zaken van u over zoals urenverwerking, loonbetaling, pensioen, arbeidsvoorwaarden, verzuimacties en ontslag.

De medewerkers die volgens een payrollconstructie bij u in dienst zijn, hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers in eigen beheer.

Een payrollorganisatie is geen uitzendbureau. Dat betekent dat u zelf zorgt voor het werven en selecteren van de medewerker(s). Dus u zorgt voor de vacature en voert de sollicitatiegesprekken.

Waarom is payrolling aantrekkelijk?

Payrolling kan soms aantrekkelijk zijn, omdat u het ondernemersrisico en de volledige personeelsadministratie uitbesteedt. U betaalt een payrollbedrijf. Deze kosten zijn vaak lager dan als u vast personeel in dienst heeft. Let wel op als u een contract afsluit met een payrollorganisatie welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld bij loondoorbetaling bij ziekte, pensioen en hoe het geregeld is bij ontslag in verband met de transitievergoeding.

Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollkracht recht op een ‘adequate pensioenregeling’. De werkgever kan hier op twee manieren voor zorgen:

  • payrollkrachten gaan meedoen met uw pensioenregeling;
  • het payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Zo heeft u een nauwkeurig overzicht van uw totale salaris- en personeelskosten.

Voor- en nadelen van payrolling

Payrolling ontzorgt ondernemers, bjvoorbeeld bij ziekte of bij arbeidsrechtelijke zaken. Andere voordelen zijn:

  • U bent zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel.
  • U weet vooraf wat de personele kosten zullen zijn doordat u een vast tarief betaald.
  • Uw personeelsadministratie wordt beperkter.

Er zijn echter ook nadelen aan payrolling verbonden:

  • U blijft aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Als het payrollbedrijf failliet gaat is het mogelijk dat u premies en belasting aan het UWV en de Belastingdienst moet afdragen. Ook als deze al eerder aan het payroll bedrijf zijn afgedragen.
  • U betaalt vaak flink voor de diensten van het payrollbedrijf.
  • De band met vaste personeelsleden kan veranderen door de overstap naar payrolling. Personeelsleden kunnen afstand tot het bedrijf voelen en zich minder betrokken voelen.

Payrolling is niet gebonden aan het aantal werknemers. Het kan al vanaf één medewerker.