Checklists
Laatst gewijzigd op: 8 januari 2018

Keuze re-integratiebedrijf

Een re-integratiebedrijf kan u en uw medewerker helpen bij verschillende fasen van het re-integratieproces. Als werkgever bent u medeverantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker. Voldoet u niet aan uw re-integratieverplichtingen? Dan kan het UWV besluiten dat u nog een jaar langer uw medewerker moet blijven doorbetalen. Gebruik deze checklist om te bekijken waar u op moet letten bij het kiezen van een re-integratiebedrijf.

Wat is voor de werkgever verplicht?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker. Alhoewel ook de medewerker verplichtingen heeft, bent u de eindverantwoordelijke in het re-integratieproces. U dient de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker op tijd te melden bij de bedrijfsarts. Op basis van de medische analyse telt u een plan van aanpak op. Ook dient u een re-integratieverslag te schrijven voor het UWV. Oordeelt het UWV na twee jaar dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie, dan krijgt hij sancties opgelegd.

Meer weten over de regelgeving omtrent re-integratie? Bekijk dan deze checklist.

Eerste spoor en tweede spoor

Bij de start van de re-integratie is er altijd sprake van re-integratie eerste spoor. Dat wil zeggen: re-integratie bij de werkgever zelf, in de oorspronkelijk functie, of, als dat niet lukt, in een andere functie. Wordt tijdens het eerste spoor duidelijk dat re-integratie bij de oorspronkelijke werkgever niet mogelijk is, dan zal het tweede spoor worden ingezet. Dat wil zeggen: re-integratie bij een andere werkgever. Zorg ervoor dat dit wel duidelijk in het re-integratiedossier wordt vermeld. Vooral het tweede spoor levert veel werkgevers hoofdbrekens op, want hoe kom je aan een andere werkgever voor je zieke werknemer? In dit geval kan het (grotere) netwerk van een re-integratiebureau uitkomst bieden.

Meer weten over het re-integratiedossier? Bekijk deze checklist.

Vrijwillig

U bent niet wettelijk verplicht om een re-integratiebedrijf in te schakelen. Wel wordt de kans dat de medewerker weer aan de slag kan hierdoor groter. Maak voor u zelf de afweging of een re-integratiebedrijf toegevoegde waarde heeft voor uw medewerker en voor u.

Ook al schakelt u een re-integratiebureau in, u blijft als werkgever verantwoordelijk. Maak dus goede afspraken met elkaar.

Kosten

De prijzen die verschillende re-integratiebureaus hanteren kunnen onderling sterk verschillen. Sommige bureaus bieden al een kort traject aan voor € 1.500, terwijl anderen maximale prijzen hanteren tot zo’n € 10.000. Gemiddeld kost een re-integratietraject tussen de € 2.000 en € 5.000. Vraag meerdere offertes op. Dan kunt u de methodes, het tijdsbestek en de tarieven vergelijken.

Niet alle bureaus geven een totaalprijs, soms wordt er juist met uurtarieven gerekend. Bedenk dat een re-integratietraject vaak een lange procedure is.

Specialisatie

Het is handig als de desbetreffende re-integratiespecialist specifieke kennis heeft van de situatie, achtergrond en/of klachten van de medewerker. De meeste re-integratiebureaus hebben re-integratiespecialisten met een aantal specialisaties. Dat kan zijn qua doelgroep, beperking, opleidingsniveau of branche. Wees niet terughoudend, vraag welke kennis het bureau in huis heeft en vraag naar ervaring en (geanonimiseerde) reviews.