Checklists
Laatst gewijzigd op: 15 april 2019

Onbetaald verlof

Er zijn veel verschillende regelingen omtrent betaald verlof, maar uw medewerker kan ook vragen om onbetaald verlof. Hoe gaat u hiermee om en waar moet u opletten bij een aanvraag voor onbetaald verlof? Lees het in deze checklist.

Ouderschapsverlof

De enige twee vormen van onbetaald verlof die wettelijk zijn vastgelegd zijn ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof. Beide regelingen staan in de Wet arbeid en zorg. Het maximaal aantal uren ouderschapsverlof waarop de werknemer recht heeft is 26 maal de arbeidsduur per week. Het is bij wet verboden om een medewerker die aanspraak maakt op ouderschapsverlof te benadelen.

Als de arbeidsverhouding wordt beëindigd voordat het ouderschapsverlof van uw medewerker volledig is opgenomen, dan heeft de medewerker recht om bij de nieuwe werkgever aanspraak te maken op het resterende verlof.

Langdurig zorgverlof

Langdurig zorgverlof is voor medewerkers die iemand wil verzorgen die levensbedreigend ziek is. Uw medewerker kan in twaalf maanden 6 keer het aantal werkuren opnemen. Uw medewerker kan ook langdurig zorgverlof aanvragen als het gaat om iemand die langdurig ziek of hulpbehoevend is. Langdurig zorgverlof beperkt zich niet tot naaste familie, maar geldt ook voor andere mensen met wie uw medewerker een ‘sociale relatie’ heeft. Ook vrienden of buren komen dus in aanmerking.

Gaat het om de verzorging van een langdurig zieke of hulpbehoevende? Dan is de voorwaarde dat uw medewerker de enige is die deze noodzakelijke zorg kan geven.

Verlofaanvraag beoordelen

Een verlofaanvraag dient uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum van het verlof gedaan te worden en u dient hier uiterlijk een week voor de gewenste ingangsdatum op te reageren. In sommige gevallen is het niet mogelijk om verlofaanvragen te weigeren, ouderschapsverlof is een wettelijk recht en u kunt uw medewerker dit niet ontzeggen. Langdurig zorgverlof kunt u alleen weigeren als uw organisatie in dat geval in ernstige problemen komt. U dient dit dan wel goed te kunnen onderbouwen.

Is het langdurig zorgverlof eenmaal gestart? Dan kunt u dit niet meer terugdraaien.

Cao

Let goed op: in uw cao kunnen extra afspraken en regels staan omtrent onbetaald verlof en langdurig zorgverlof. Raadpleeg altijd eerst uw cao alvorens een aanvraag voor onbetaald verlof van uw medewerker te beoordelen.

Weigeren

Dat uw medewerker geen recht heeft op onbetaald verlof, betekent niet dat u het direct van tafel hoeft te vegen. Een werknemer die onbetaald verlof wil voor bijvoorbeeld een lange reis of een studie, maar wel graag terugkeert naar het werk, zal bij terugkomst een gemotiveerde, uitgeruste en ingewerkte medewerker zijn. Ook kan het zo zijn dat u deze medewerker niet zo lang kunt missen of juist liever vervangt. Staat er niets in uw cao over onbetaald verlof? Dan kunt u ook individuele afspraken maken met uw werknemer.

Vakantiedagen opbouwen

Of uw medewerker vakantiedagen opbouwt tijdens zijn/ haar verlof, hangt ervan af om welk verlof het gaat. Tijdens langdurig zorgverlof bouwt uw medewerker wel gewoon vakantiedagen op. Bij een onbetaald verlof voor een sabbatical of studie is dit vaak niet het geval, tenzij hier in uw cao andere afspraken over zijn gemaakt.

Pensioen

Informeer uw medewerker over de gevolgen van het onbetaalde verlof op de pensioenopbouw. Vaak wordt er tijdens de verlofperiode minder of geen pensioen opgebouwd.