Checklists
Laatst gewijzigd op: 28 mei 2018

Proeftijd

Het is niet verplicht een proeftijd te hanteren voor een nieuwe medewerker, maar het is wel aan te raden. Als er geen goede match blijkt te zijn kunnen tijdens de proeftijd zowel de medewerker als de werkgever de arbeidsovereenkomst direct beëindigen, zelfs zonder de reden aan te geven. Er zijn een aantal aspecten waar u als HR-professional op moet letten omtrent de proeftijd voor een nieuwe medewerker. Gebruik daarvoor deze checklist.

Voordelen

Een belangrijk voordeel aan het hanteren van een proeftijd is natuurlijk dat zowel u als de medewerker niet vastzit aan een arbeidsovereenkomst, als blijkt dat (een van) beiden hier toch niet volledig achter staat. Alhoewel u in het werving- en selectieproces al maatregelen kunt nemen om deze situatie te voorkomen, bestaat altijd de kans dat de nieuwe medewerker toch niet de meest geschikte kandidaat blijkt te zijn.

Met een goede onboarding-procedure kunt u voorkomen dat medewerkers vroegtijdig uw organisatie verlaten, bekijk hier meer over in deze checklist.

Nadelen

Een nadeel van een proefperiode, vooral als u een langere proefperiode hanteert, is dat deze een drempel kan vormen voor sollicitanten. Zij moeten namelijk een baan opzeggen voor een nieuwe functie waarbij het onzeker is of de arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd in de proefperiode. Vooral in tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan dit voor u een argument zijn om geen (lange) proefperiode in te stellen voor nieuwe medewerkers.

Hanteert u een proefperiode? Communiceer dan duidelijk aan sollicitanten waarom u dit doet en wat redenen kunnen zijn voor beëindiging van het contract in de proefperiode.

Duur van de proeftijd

Het is niet toegestaan om een proeftijd te hanteren voor een arbeidscontract van zes maanden of minder. Voor een tijdelijke overeenkomst die langer is dan zes maanden, maar korter dan twee jaar kunt u een maand proeftijd aanhouden. Bij een vast dienstverband of een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan twee jaar, kunt u twee maanden proeftijd hanteren.

Bekijk eerst uw cao, hierin kunnen afwijkende regels zijn vastgelegd omtrent de proeftijd.

Vastleggen

U kunt een proeftijd niet mondeling afspreken met uw nieuwe medewerker. Om geldige afspraken te maken over de proeftijd, moet u deze schriftelijk vastleggen. Dat kunt u doen door deze afspraken in de arbeidsovereenkomst te vermelden of door een proeftijdbeding op te (laten) stellen.

Benieuwd hoe een proeftijdbeding eruit ziet? Gebruik dit model.

Ontslag tijdens de proeftijd

Voor het opzeggen van het arbeidscontract in de proefperiode geldt er geen opzegtermijn en is geen preventieve toets nodig door het UWV. Ook hoeft u zich niet aan de ontslaggronden te houden. Wel bent u verplicht de medewerker schriftelijk op de hoogte te stellen van de redenen van opzegging. Dit hoeft u alleen te doen als de medewerker daar om vraagt. Overigens geldt dit andersom ook: zegt de medewerker op binnen de proefperiode, dan kunt u hem om de reden vragen.

Transitievergoeding

Ontslaat u de medewerker tijdens de proeftijd, dan bent u verplicht deze een transitievergoeding uit te keren. Zie ook de checklist Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)