Faq's
Laatst gewijzigd op: 4 februari 2021 | Geschreven door: Hans Delissen

Ik moet collectief ontslag aanvragen, wat nu?

Ga eerst na of het collectieve ontslag aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  1. Betreft het meer dan 20 werknemers?
  2. Werken deze werknemers binnen 1 werkgebied?
  3. Gaat het om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Is het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’? Dan gelden de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Zorg ervoor dat u op tijd melding doet bij het UWV. Raadpleeg ook de vakbond en de ondernemingsraad tijdig.

Voor meer informatie raadpleeg onze checklist collectief ontslag.

Heeft u binnenkort te maken met collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dan krijgt u te maken met het afspiegelingsbeginsel. Gebruik de afspiegelingstool om dit snel, nauwkeuring én UWV-proof te doen.