Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 augustus 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Inzicht in vakantie

Kan een werkgever vakantiedagen intrekken?

Een werkgever kan een verlofaanvraag binnen twee weken na aanvraag weigeren. Er moet dan wel sprake zijn van een gewichtige reden, bijvoorbeeld het in gevaar komen van de bedrijfsvoering. Intrekken van vakantiedagen is ook na twee weken nog mogelijk, alleen vanwege gewichtige redenen. Het is verstandig om dan met de werknemer in gesprek te gaan en uitleg te geven dat het niet anders kan. In dat geval is de werkgever verplicht de schade die de werknemer lijdt door het intrekken van de vakantiedagen te vergoeden.