Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 september 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Mag ik kandidaten voor een vacature screenen?

Als u kandidaten screent, dan bent u persoonsgegevens aan het verwerken. Dat betekent dat de privacywetgeving van toepassing is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt, legt werkgevers restricties op als het gaat om het screenen van kandidaten. Zo moet u een gerechtvaardigd belang hebben als werkgever. Dat wil zeggen dat u moet kunnen aantonen dat u een noodzakelijk belang heeft in het screenen van de kandidaat.

Als u aan die voorwaarde voldoet en u besluit screening toe te passen op uw kandidaten, let dan goed op. U dient:

  • Sollicitanten van te voren te informeren dat u screening uitvoert én achteraf te informeren wat de resultaten hiervan waren;
  • De verzamelde gegevens goed te beveiligen;
  • De verzamelde gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk;
  • Niet meer gegevens te verzamelen dan noodzakelijk voor het doel hiervan, namelijk het beoordelen of de kandidaat geschikt is.

Voor meer informatie, raadleeg de checklist HR en AVG.