Faq's
Laatst gewijzigd op: 29 april 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Mijn medewerker neemt ontslag op staande voet. Ik vind dit niet redelijk, wat nu?

Uw medewerker heeft een goede reden nodig om ontslag op staande voet te nemen, denk aan mishandeling door de werkgever of een onveilig werksituatie. Ook dient hij dit onverwijld aan u mede te delen.

Is er geen gegronde reden voor ontslag op staande voet? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen om een vergoeding van uw (oud-)medewerker te eisen. Bij een contract met tussentijdse opzegmogelijkheid kan de kantonrechter een vergoeding toekennen die gelijkstaat aan het loon dat de medewerker zou hebben ontvangen in de opzegtermijn.

Bij een tijdelijk contract zonder opzegtermijn kan een kantonrechter minimaal drie maanden loon als boete aan de werknemer opleggen voor het op staande voet ontslag nemen.