Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 november 2018 | Geschreven door: Hans Delissen
Privacy

Mag ik de telefoongesprekken van mijn medewerker opnemen, zonder hem daarvan op de hoogte te stellen?

Nee, dit mag niet zomaar. Als u telefoongesprekken wilt opnemen die uw medewerker voert, dan moet dit noodzakelijk zijn én dient u dit aan uw medewerker te laten weten. Houd daarbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het oog. Gaat het niet om één medewerker, maar een hele groep, of zelfs alle medewerkers, dan moet ook de ondernemingsraad instemmen met zulke regelingen die de privacy aangaan.

Uitzonderlijke situaties

Alleen als er sprake is van een uitzonderlijke situatie mag u heimelijk, dus zonder medeweten van uw medewerker, een telefoongesprek opnemen. Dit kan alleen in extreme gevallen, bijvoorbeeld in geval van bedreiging of als u uw medewerker verdenkt van strafbaar gedrag. Bij het heimelijk opnemen van gesprekken dient u extra waarborgen treffen. Denk aan het meteen vernietigen van de opnames als blijkt dat de medewerker geen strafbaar feit heeft gepleegd.