Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2021 | Geschreven door: Hans Delissen

Het tijdelijk contract van mijn werknemer loopt af en wordt niet verlengd. Wat nu?

Als uw werknemer een tijdelijk contract heeft van minimaal zes maanden, eindigt het van rechtswege na afloop van de afgesproken periode. Dit geldt ook voor een oproepovereenkomst. Wel dient u de werknemer minimaal een maand voor het einde van zijn contract hiervan op de hoogte te stellen. Dit wordt ook wel de aanzegtermijn genoemd. U dient uw werknemer schriftelijk te laten weten dat een verlenging er niet in zit.

Duidelijk vanaf het begin

Neemt u een tijdelijke werknemer aan, zonder intentie te verlengen? Dan kunt u dit ook al in de arbeidsovereenkomst opnemen. Dit is een geldige aanzegging, u hoeft de werknemer dan niet nog een extra brief te sturen.

Vergoeding

Heeft u niet laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet? Dan dient u de werknemer één maandsalaris te betalen. Heeft u wel aangezegd, maar te laat? Dan betaalt u de boete naar rato. Dit bedrag staat los van de transitievergoeding.