Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 november 2015 | Geschreven door: Hans Delissen
medewerkers behouden

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

Wij hebben binnenkort een vertrouwenspersoon, maar wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken. Dat zijn onder andere: – het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben; – het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is; – het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures; – het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming; – het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator; – het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag; – het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag; – het registreren van gevallen van ongewenst gedrag; Let op: een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.