Nieuws
Publicatiedatum: 15 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
uitzendwerk

ATR: Liever bestaande regels handhaven dan nieuwe voor uitzendwerk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) – die de regering adviseert of nieuwe wetsvoorstellen niet onnodig veel extra regeldruk opleveren – adviseert negatief over het wetsvoorstel voor een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Het leidt niet tot minder misstanden met arbeidsmigranten en zorgt alleen maar onnodige extra regeldruk. Laat die wet varen en investeer in een betere handhaving van de bestaande regels. Dat is het advies van het ATR aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari.

Meer papier betekent niet minder misstanden

De misstanden rond arbeidsmigranten en uitzendwerk, zoals onderbetaling en slechte huisvesting en arbeidsomstandigheden, worden niet minder met meer papier en nieuwe procedures. Malafide uitzendbureaus trekken zich toch al weinig aan van eisen en procedures. Dus zijn het vooral de bonafide uitzendbureaus die extra administratie moeten gaan doen. Misstanden bestrijden kan het beste met consequente en strikte handhaving, aldus de ATR.

Toch vergunningen nodig?

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt op 14 februari tegen de Volkskrant dat de kritiek van het ATR eigenlijk al is meegenomen in het aangepaste wetsvoorstel zoals dat nu voorligt. Alleen extra handhaving is niet genoeg, volgens de woordvoerder. Uitzendbureaus moeten ook echt toegang tot de markt kunnen verliezen als er misstanden zijn. En daarvoor is een vergunningsstel nu eenmaal noodzakelijk.