Nieuws
Publicatiedatum: 3 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Bespionerende werkgever op de vingers getikt

Een digitale dienstverlener in Alkmaar ontslaat een zieke accountmanager op staande voet. De werkgever voert daarbij drie argumenten aan. Ten eerste geeft de werknemer tijdens zijn ziekte rondleidingen in een natuurpark in Flevoland, terwijl nevenwerkzaamheden verboden zijn volgens het contract. Ten tweede heeft de werknemer tegenover de werkgever gelogen over zijn ziektetoestand. En ten derde heeft de werknemer misbruik gemaakt van de tankpas van zijn eerder ingeleverde leaseauto.

Ongedaan maken ontslag

De werknemer is het hier niet mee eens. Hij eist bij de kantonrechter dat het ontslag ongedaan wordt gemaakt, dat hij weer met zijn re-integratie verder kan en dat het loon wordt doorbetaald. Er is geen sprake van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Bovendien heeft de werkgever zonder redelijke grond een bedrijfsrecherchebureau de zieke werknemer laten bespioneren om hem te betrappen als gids in het natuurpark. Daarvoor eist de werknemer een schadevergoeding van € 30.000 netto.

Totale eis: anderhalve ton

Mocht de rechter het dienstverband toch beëindigen, dan eist de werknemer subsidiair een billijke vergoeding van twee jaarsalarissen (€ 109.058), een transitievergoeding van € 5.789, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van € 6.504,30, een vergoeding wegens niet-genoten vakantie uren van € 6.942, de schadevergoeding van € 30.000 (netto) wegens handelen in strijd met de eisen van goed werkgeverschap, plus een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten van € 968. Bij elkaar ruim anderhalve ton.

Vernietigend

De rechter is vernietigend in zijn oordeel. Althans voor de werkgever. Het ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig. Vrijwilligerswerk op je vrije dag valt niet onder het nevenwerkzaamhedenbeding. Het is ook niet aan de werkgever om te bepalen hoe ziek een werknemer is, daar telt alleen het oordeel van een bedrijfsarts. En voor het privégebruik van de tankpas heeft de werknemer gewoon de bedrijfsrichtlijnen gevolgd: privégebruik mag, maar wordt wel verrekend.

Uitlokking

Daarnaast heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld, oordeelt de rechter. Het inschakelen van een bedrijfsrechercheur is een veel te ingrijpende maatregel in de privésfeer. Uit de buurtapp blijkt dat er een wit busje ruim een week heeft gepost bij de werknemer thuis en bij het natuurpark. Het recherchebureau heeft bovendien aan uitlokking gedaan, door zelf een wandeling te reserveren met specifiek deze werknemer als gids. Tot slot heeft de werkgever de conclusies van het bureau klakkeloos overgenomen, zonder wederhoor van de werknemer.

Toekenning: 55.000

Toch ontbindt de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde verhoudingen. Normaal duurt het dienstverband van een arbeidsongeschikte tot het einde van het tweede ziektejaar, dus de rechter bepaalt dat als einddatum van het dienstverband. Tot die tijd – nog drie maanden lang – moet de werkgever het loon gewoon doorbetalen. De rechter kent een billijke vergoeding toe van € 55.000 plus een transitievergoeding van € 6.359,76 en veroordeelt de werkgever tot de proceskosten.