Nieuws
Publicatiedatum: 29 oktober 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Bewijslast werkgever bij ontvangst bericht ontslag op staande voet

Een werknemer van een bruggenleverancier stapte naar de rechter nadat hij op staande voet was ontslagen. Hij beweerde dat hij deze ontslagbrief nooit had ontvangen en wilde om die reden zijn loon vorderen. Zijn werkgever had de ontslagbrief niet per post verstuurd, maar door een andere werknemer bij de ontslagen medewerker laten bezorgen. Naast het feit dat de bezorger van de brief dit aan de kantonrechter heeft bevestigd, verklaarde hij ook dat de ontslagen medewerker zijn sleutels al had ingeleverd. De rechter concludeerde dat de ontslagen medewerker wel degelijk op de hoogte was van zijn ontslag en kende dan ook geen loonvordering toe. Zo bleek onlangs uit uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Onverwijld

Het begrip ‘onverwijldheid’ is bij ontslag op staande voet een belangrijk criterium. Het ontslag moet, inclusief de dringende reden(en), onverwijld worden medegedeeld aan de medewerker. De werkgever moet kunnen aantonen dat de werknemer de redenen tot ontslag heeft gezien (of gehoord) en begrepen. Ook als een medewerker wordt ontslagen terwijl hij niet thuis is, of zelfs in het buitenland verblijft, moet de werkgever bewijs hebben dat de medewerker de ontslagbrief heeft gezien of tenminste bij een normale gang van zaken had moeten zien.

Meer lezen? Bekijk dan de checklist over ontslag op staande voet.