Nieuws
Publicatiedatum: 27 oktober 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
zieke werknemer

Borstverkleining reden voor stopzetten loon?

Mag je als werkgever het salaris inhouden van een werknemer die zich ziekmeldt na een cosmetische ingreep? Daarover deed de kantonrechter in Rotterdam onlangs uitspraak.

De casus

Een werknemer van een kinderdagverblijf kampt al jaren met pijn aan haar schouders en rug als gevolg van haar borstomvang. Op advies van haar huisarts besluit zij een borstverkleining te ondergaan. Deze ingreep door een plastisch chirurg wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar, want wordt gezien als cosmetische ingreep. Toch wil de werknemer de operatie doorzetten. Zij kiest voor een kliniek in Turkije en vraagt in eerste instantie verlof aan bij haar leidinggevende.

Consult met bedrijfsarts

Voor de behandeling in Turkije bezoekt de werknemer de bedrijfsarts. Daar krijgt zij het advies om in overleg met haar leidinggevende zich ziek te melden na de operatie. De operatie ondergaat ze per slot van rekening als gevolg van jaren aan klachten en op advies van haar huisarts. De verwachte hersteltijd bedraagt zes weken.

Werkgever vindt ingreep niet noodzakelijk

Daar is de werkgever het absoluut niet mee eens. De werknemer kiest er immers zelf voor een cosmetische ingreep in het buitenland te ondergaan die volgens de werkgever niet strikt medisch noodzakelijk is. De werkgever laat weten de loondoorbetaling te staken als zij zich vanwege de ingreep ziekmeldt, want haar arbeidsongeschiktheid zou dan met opzet zijn veroorzaakt.

Loondoorbetaling stopgezet

De dag na de ingreep meldt de werknemer zich toch ziek. De werkgever staakt direct de loondoorbetaling. Ze zou geen recht hebben op loon omdat zij haar arbeidsongeschiktheid met opzet heeft veroorzaakt. De werknemer stapt daarop naar de kantonrechter en deze oordeelt dat het stopzetten van de loondoorbetaling onrechtmatig is.

Uitspraak

Uit niets blijkt dat de arbeidsongeschiktheid bewust door de werknemer is veroorzaakt. De verwijzing van de huisarts, de jarenlange klachten en het consult met de bedrijfsarts maken het volgens de rechter aannemelijk dat de werknemer de operatie onderging uit medische overwegingen. Dat de zorgverzekeraar de operatie niet vergoedt, doet er niet toe. Het vergoeden door een zorgverzekeraar hangt niet alleen samen met de medische noodzaak.

Tot slot geeft de kantonrechter de werkgever nog een standje: niet de werkgever, maar een arts beoordeelt of een behandeling medisch verantwoord en noodzakelijk is. De werkgever wordt veroordeeld tot het doorbetalen van het loon, vermeerderd met een wettelijke verhoging van 25% voor het te laat betalen van salaris en een rente van 2%.