Nieuws
Publicatiedatum: 14 mei 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp
Rechtspraak

Dringende reden ontslag door rechter afgewezen

Van der Valk Hotel Hoorn ontsloeg een medewerker op staande voet, nadat hij twee gratis drankjes had weggegeven. Dit was immer diefstal, aldus de hotelketen. Daar dacht de rechter anders over: het weggeven van de drankjes was niet voldoende om te kwalificeren als dringende ontslagreden. Alhoewel deze werkgever keurig in het personeelsreglement vermeldt dat het weggeven van gratis drankjes leidt tot ontslag op staande voet, werd het ontslag ongedaan gemaakt. De medewerker had zelf geen goederen meegenomen en bovendien voorheen altijd naar behoren gefunctioneerd. Zo bleek onlangs uit uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

Wanneer wel een dringende reden?

Wilt u een medewerker ontslaan op staande voet? Dan moet u hard kunnen maken dat er een dringende reden hiertoe is. De rechter beoordeelt aan de hand van artikel 7:678 lid 1 BW of dit het geval is. De wet vermeldt dat er een dringende reden voor het ontslag is als de medewerker zodanige daden, eigenschappen of gedragingen vertoont, dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarbij worden alle omstandigheden meegewogen, denk hierbij ook aan de aard en duur van de dienstbetrekking, de persoonlijke omstandigheden van de medewerker en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem of haar zou hebben.

Meer weten over ontslag op staande voet? Bekijk deze checklist.