Nieuws
Publicatiedatum: 18 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Extra regels tegen misbruik arbeidsmigranten

Uitzendbureaus mogen vanaf 2025 alleen nog maar arbeidsmigranten plaatsen bij werkgevers als ze beschikken over een nieuw certificaat. Tot nu toe maken uitleners vaak misbruik van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten door het loon niet tijdig of volledig te betalen of slecht te huisvesten. De certificering richt zich op de naleving van loonbetaling, fiscaliteit en huisvesting. Dat staat in een brief van Minister Van Gennip van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer van 11 mei.

Verblijfsregistratie

Recent bevestigde de arbeidsinspectie de misstanden met arbeidsmigranten. In aanvulling op de certificering komt er vanaf deze zomer ook een verplichte registratie van de contactgegevens van arbeidsmigranten in het zogenaamde Register voor niet-ingezetenen (RNI), onderdeel van de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Tot nu toe is die registratie vrijwillig en buiten het BRP om. Sinds de start in januari 2021 zijn de contactgegevens van zo’n 150.000 niet-ingezetenen geregistreerd.

Tewerkstellingsvergunning

Arbeidsmigranten kunnen op basis van een tewerkstellingsvergunning aan de slag in Nederland. Er geldt een ontheffing voor ontheemden uit Oekraïne, al moeten die door de werkgever uiterlijk twee dagen voor aanvang van het werk gemeld worden bij het UWV.