Nieuws
Publicatiedatum: 4 februari 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Geen transitievergoeding voor werknemer die zelf ontslag nam

Een werknemer van Traffic Service Nederland stapte naar de rechter om een transitievergoeding te eisen, maar kreeg nul op rekest. De monteur had namelijk eerst zelf een andere baan gevonden en ontslag genomen. Vervolgens vervroegde de werkgever zijn ontslag. De medewerker meende hierdoor recht te hebben op een transitievergoeding, maar de rechter zag dit anders. Hij kende de medewerker geen transitievergoeding én geen billijke vergoeding toe. Zo bleek onlangs uit uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland.

Compensatie en vergemakkelijking banenzoektocht

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag, maar ook om ontslagen medewerkers in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Omdat de ‘ontslagen medewerker’ zelf al ontslag had genomen en bovendien al een andere baan had gevonden, was dit niet van toepassing. Wel moet de werkgever achterstallig loon en een kleine vergoeding wegens onregelmatige opzegging betalen. Hij had namelijk bij het vervroegen van de opzegdatum geen rekening gehouden met de opzegtermijn van drie maanden.

Recht op transitievergoeding?

Artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat er een transitievergoeding verschuldigd is als:

– de werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt die minimaal 24 maanden heeft geduurd;
– de medewerker een arbeidsovereenkomst beëindigt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.