Nieuws
Publicatiedatum: 27 november 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
Rechtspraak

Hoofddoek verbieden is overtreding verbod op discriminatie

De politie mag haar medewerker met een administratieve functie niet verbieden een hoofddoek te dragen tijdens werktijd. Zo oordeelde het College van de Rechten van de Mens afgelopen week. De politie wilde niet dat haar medewerkster een politie-uniform aanhad en tegelijkertijd een hoofddoek droeg tijdens haar werk. Dat zou namelijk de neutrale, uniforme gezagsuitstraling van de politie aantasten. In principe zijn dergelijke kledingvoorschriften toegestaan, maar dan moet er wel sprake zijn van zwaarwegend belang. Dat was nu niet het geval, aldus het College.

Zwaarwegend belang niet aangetoond

De politie kon in dit geval niet hard maken dat er een zwaarwegend belang geldt voor de medewerker om zich aan dit kledingvoorschrift te houden. Haar eigen veiligheid is niet in het geding, aangezien ze alleen online aangiftes verwerkt. Bovendien zijn haar werkzaamheden voornamelijk telefonisch en administratief, daarbij is het aantasten van de neutraliteit van de politie onvoldoende van toepassing om het verbod te rechtvaardigen.