Nieuws
Publicatiedatum: 21 augustus 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Invoering AVG belangrijkste onderwerp salarisprofessional

De invoering van de aangescherpte privacywet op 25 mei jongstleden (de AVG) is volgens 89% van de salarisprofessionals veruit het belangrijkste onderwerp dit jaar binnen hun vakgebied. Meer dan de helft (56%) van hen verwacht dat dit ook in 2019 een belangrijk thema blijft. De invoering van deze wet maakt het werk complexer: bijna 6 op de 10 salarisprofessionals geeft aan dat de werkdruk is toegenomen door de AVG. Zo blijkt uit het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018’ van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa.

Nog niet alles op tijd gereed
Informatievoorziening over de aangescherpte privacywetgeving was niet bij elke organisatie vanzelfsprekend. Bijna een derde (31%) van de salarisprofessionals zegt dat hun afdeling onvoldoende geïnformeerd was over de AVG en de gevolgen hiervan voor de salarisadministratie. De invoering op 25 mei kwam voor veel professionals dan ook te vroeg – 25% van de professionals gaf aan naar verwachting niet op tijd te voldoen aan de nieuwe wetgeving; 13% wist niet of 25 mei gehaald ging worden. En hoewel het onderzoek plaatsvond rondom de invoering van de wet, gaf bijna een derde (30%) van de salarisprofessionals aan geen register van verwerkingsactiviteiten te hebben. Procedures bij een datalek en verwerkersovereenkomsten waren er in de meeste gevallen wel: slechts 10% geeft aan dat dit niet het geval was, terwijl 16% niet wist of het zo was.

Invoering AVG exemplarisch voor veranderende rol
“Dit onderzoek geeft ons en andere betrokkenen een beter beeld van de rol van de salarisprofessional anno 2018,” zegt Marcel van der Sluis, directeur-bestuurder bij NIRPA. “De aangescherpte privacywetgeving betekent ook voor salarisadministratie een andere manier van werken. Ervaringen van andere professionals kunnen als handvatten fungeren voor organisaties die nog niet volledig voldoen aan de nieuwe wetgeving. Op het NIRPA-congres besteden we daarom extra aandacht aan dit onderwerp.”

De invoering van nieuwe of aangepaste wetten, zoals de AVG, bevestigt eens te meer dat het vak van salarisprofessional continu verandert. “Dat veel salarisprofessionals de werkdruk zagen toenemen, geeft aan dat de salarisprofessional bij de invoering van wetten als deze een belangrijke positie binnen organisaties heeft,” aldus Van der Sluis. “Het vakgebied is een specialisme met een grote impact binnen organisaties. Als salarisprofessional zit je op een berg met zeer privacygevoelige data. In het efficiënt en zorgvuldig verwerken van deze gegevens is een belangrijke rol weggelegd voor de salarisprofessional.”

Over het onderzoek
In het rapport ‘trendonderzoek salarisprofessionals 2018’ wordt de functie van salarisprofessionals in Nederland onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Performa en Berenschot van eind april tot eind juni 2018. Aan het onderzoek namen 1.141 salarismedewerkers en -adviseurs deel. Op 11 september presenteert NIRPA de onderzoeksresultaten tijdens het jaarlijkse congres. Het is de derde editie van het Trendonderzoek salarisprofessionals dat, sinds 2016, elk jaar gehouden wordt.