Nieuws
Publicatiedatum: 4 november 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Klap in gezicht is einde contract

Een medewerker van een vleeswarenbedrijf is op staande voet ontslagen nadat hij een collega een klap in het gezicht had gegeven. Er waren maar liefst drie getuigen van het incident en de werkgever is terecht direct overgegaan op ontslag op staande voet. Er was een woordenwisseling geweest, waarbij de ontslagen medewerker opeens geweld gebruikte. Na zijn ontslag probeerde hij dit bij de rechter nog ongedaan te laten maken, maar dit is niet gelukt. Er waren geen verzachtende persoonlijke omstandigheden. Bovendien waren er in het verleden soortgelijke incidenten geweest waar de medewerker een waarschuwing voor had ontvangen. Zo bleek onlangs uit uitspraak van de kantonrechter in Den Haag.

Dringende reden nodig

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk als er sprake is van een zogeheten ‘dringende reden’. Dat zijn daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer waardoor van de werkgever redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld dronkenschap, diefstal of geweld. Let wel op: er is een aantal eisen aan ontslag op staande voet. Zo dient u dit ‘onverwijld’ te doen, dat wil zeggen dat u de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk met onmiddellijke ingang moet beëindigen. Meer lezen over ontslag op staande voet? Bekijk deze checklist.